ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletปรัชญาและคติพจน์
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletที่ตั้งโรงเรียน
dot
การบริหารการศึกษา
dot
bulletระบบการเรียนการสอน
bulletหลักสูตรการศึกษา
bulletเป้าหมาย
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคณะผู้บริหารงาน
bulletชมรมผู้ปกครองและครู
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ลิงค์เพื่อนบ้าน
dot


3BB
สพฐ. เขต 1
สพฐ. เขต 2
Insight English


โครงสร้างการบริหารงาน article

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลสาธิต

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสาธิต

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลสาธิต

คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสาธิตธิต

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนอนุบาลสาธิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาลศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                    หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรและวิชาการ

  หัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ

                                                                                                                  หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายกิจการนักเรียน

                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

                                                                                                                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                                                                                                  หัวหน้ากลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                                                                                                                  งานวิจัยและงานประกันคุณภาพ

 
การบริหารการศึกษา

ระบบการเรียนการสอน article
เป้าหมาย article
หลักสูตรการศึกษา article
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสาธิต
คณะผู้บริหารงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร : 073-312216(สายตรง) , 073-313934 ต่อ 1695
แนะนำ ติชม ติดต่อ webmaster@anubansatit.com
Power by Makpiroon Corporation

www.facebook.com/anubansatit