ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletปรัชญาและคติพจน์
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletที่ตั้งโรงเรียน
dot
การบริหารการศึกษา
dot
bulletระบบการเรียนการสอน
bulletหลักสูตรการศึกษา
bulletเป้าหมาย
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคณะผู้บริหารงาน
bulletชมรมผู้ปกครองและครู
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ลิงค์เพื่อนบ้าน
dot


3BB
สพฐ. เขต 1
สพฐ. เขต 2
Insight English


ด่วน!!!รับสมัคร ป.5-ป.6 สอบเข้า มอ.วิทยานุสรณ์ ปี 2553
มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัคร ป.5-ป.6 สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2553

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -8 พฤศจิกายน 2552 นี้ โดยปีนี้ มอ.ว. ได้แยกการสอบเข้า เป็นสองประเภท คือ เพื่อเข้าศึกษาต่อ และเพื่อทดสอบความรู้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา มี นร. ป.5 หลายคนไปสอบเข้า มอ.ว. และทำคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่สามารถเรียนได้ เพราะไม่ได้จบชั้น ป.6 ทำให้สิทธิ์การเรียนของ นร.หลายคน ต้องเสียไป ปีนี้ จึงออกแบบให้การสมัครเป็นสองประเภท เพื่อไม่ให้ นร. ต้องเสียสิทธิ์ให้กับ นร.ที่สอบได้แต่ไม่มีสิทธิ์เรียน จึงถือว่าเป็นครั้งแรก ทีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป.5 อย่างเป็นทางการ เพื่อการทดสอบทางวิชาการและเพื่อบริการสังคม  โดยการประกาศรับ ป.5 นั้นมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง  การจัดทดสอบความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2553
 

   โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จะจัดทดสอบความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2553  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน  และทดสอบศักยภาพนักเรียน  และเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนโดยทั่วไปอันประเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.1 กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.2 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. การสมัครสอบคัดเลือก
  โรงเรียนรับสมัครทดสอบทางเว็บไซต์www.psuwit.psu.ac.th หรือ  www.psuwit.ac.th
- ลงทะเบียนสมัครทดสอบทางเว็บไซต์  ได้ตั้งแต่วันที่  1  ก.ย. -  8  พ.ย. 52
- พิมพ์เอกสารการชำระเงิน  และนำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
เงินค่าสมัครทดสอบ  220  บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร  15  บาท
(ค่าสมัครสอบรวมค่าเครื่องเขียน ประกอบด้วย  ดินสอ2B  ปากกา  ยางลบ  กบเหลาดินสอ  ซึ่งจะแจกในวันเข้าสอบ )
3. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ   ให้ผู้สมัครสอบนำไปยื่นให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่สอบคัดเลือก
  3.1 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคาร
3.2 บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในวันประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)
4. กำหนดการดำเนินการ
 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต

1 ก.ย. -  8 พ.ย. 52

ทาง  www.psuwit.psu.ac.th 

- บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง

7 - 8 พ.ย. 52

 

ห้องธุรการ   โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์
ติดกับหอประชุมนานาชาติ ฯ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนปุณณกันฑ์
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

- ชำระเงินค่าสมัคร

1 ก.ย. -  9 พ.ย. 52

 

ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) ระบบ Bill Payment

-ประกาศเลขที่นั่งสอบ
และสถานที่สอบ

1 ธ.ค. 52

การตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนจะประกาศทาง  www.psuwit.psu.ac.th  เท่านั้น  เพื่อเป็นการป้องกัน
การแก้ไขข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป  
วิชาที่สอบ (5 วิชา)
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา

-ทดสอบระดับชั้น ป.5

วันเสาร์ที่  12 ธ.ค. 52

-ทดสอบระดับชั้น ม.2

วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 52

-ประกาศผลสอบ

วันที่  5 ม.ค. 53

ทาง   www.psuwit.psu.ac.th หรือ
ณ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

  หมายเหตุ เมื่อเข้าห้องสอบต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงดังนี้
  4.1 หลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารเพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวสอบ
4.2 บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว  (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในวันประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)
5. ประกาศผล
  - ผู้สมัครทดสอบจะต้องเข้าสอบครบ 5 วิชา คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา 
- ประกาศผลแบบเรียงลำดับคะแนนและแสดงคะแนนของแต่ละวิชา   ผลการสอบหากคะแนนรวมเท่ากัน 
จะเรียงคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา   ตามลำดับ
หากผลคะแนนยังเท่ากันเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ
   
      การจัดทดสอบครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน  และทดสอบศักยภาพนักเรียนเท่านั้น  ไม่สามารถใช้ผลการสอบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้
ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2553
 
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2553  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 

2. จำนวนรับเข้าศึกษา
  2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวนรับ 160 คน
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวนรับ 46 คน
3. ประเภทการรับสมัคร
  3.1 กลุ่มบุตร น้อง และหลานบุคลากร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
3.2 กลุ่มบุคคลทั่วไป
3.3 กลุ่มผู้มีอุปการคุณ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
4. การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.psuwit.psu.ac.th หรือ www.psuwit.ac.th
  - ลงทะเบียนสมัครสอบทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 8 พ.ย. 52
- พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เงินค่าสมัครสอบ 220 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท
(ค่าสมัครสอบรวมค่าเครื่องเขียน ประกอบด้วย ดินสอ2B ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอ ซึ่งจะแจกในวันเข้าสอบ )
5. หลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครนำไปยื่นให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่สอบคัดเลือก
  5.1 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคาร
5.2 บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว  (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในวันประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)
6. กำหนดการดำเนินการ
 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต

1 ก.ย. -  8 พ.ย. 52

ทาง  www.psuwit.psu.ac.th 

- บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง

7 - 8 พ.ย. 52

 

ห้องธุรการ   โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์
ติดกับหอประชุมนานาชาติ ฯ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนปุณณกันฑ์
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

- ชำระเงินค่าสมัคร

1 ก.ย. -  9 พ.ย. 52

 

ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) ระบบ Bill Payment

-ประกาศเลขที่นั่งสอบ
และสถานที่สอบ

1 ธ.ค. 52

การตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนจะประกาศทาง  www.psuwit.psu.ac.th  เท่านั้น  เพื่อเป็นการป้องกัน
การแก้ไขข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป  
วิชาที่สอบ (5 วิชา)
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา

-สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1

วันเสาร์ที่  12 ธ.ค. 52

-สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4

วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 52

-ประกาศผลสอบ

วันที่  5 ม.ค. 53

ทาง   www.psuwit.psu.ac.th หรือ
ณ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

  หมายเหตุ เมื่อเข้าห้องสอบต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงดังนี้
  6.1 หลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร
6.2 บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว  (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในวันประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)

 หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครสอบแล้ว พบว่าเป็นเท็จโรงเรียนจะถือว่าผลการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ
7. ค่าธรรมเนียมการเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษาละ 30,000 บาท แบ่งเก็บ 2 ครั้ง ๆ ละ เท่า ๆ กัน
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษาละ 10,000 บาท แบ่งเก็บ 2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน
8. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
  (สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์) เป็นเงิน 1,000 บาท
9. รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตู้ ปณ. 61 ปณฝ. คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา 90112 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 1628 โทรสาร. 0 7420 1629
www.psuwit.psu.ac.th และ www.psuwit.ac.th
 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552
     
ลงชื่อ วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
     

(รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์)

ผู้รับใบอนุญาต
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเวป www.psuwit.psu.ac.th

 
แวดวงการศึกษา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

WHO ดัน "หน่วยระบาดวิทยา ม.อ." เป็นศูนย์อบรมและวิจัย
ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จัดทำฟันเทียม ส่งรอยยิ้มคืนสู่ผู้สูงวัย
สอท.เผย 20 คณะ คนเลือกมากที่สุด ปี'55
อธิการบดี มอ.ตรวจสถานที่รับแข่งกีฬามหาลัย หลังทุ่มงบก่อสร้างกว่า 400 ล้าน
บิลเกตส์ กับการศึกษา
บิล เกตส์ ทุ่มเงินแก้ปัญหาการศึกษา ด้วยการยกระดับครู ไม่ใช่แจกคอมพ์
เผยไทยอ่อนอังกฤษ ติดอันดับ 42 จาก 44 ทั่วโลก
ฝ่ายประถมศึกษาสรุปผลการสอบเข้าสาธิตมัธยม
ศธ.ผุดไอเดีย ครู-นร.เรียนอิงลิชผ่านกิจกรรม 1 วัน
ภาพบรรยากาศ ปีนัง English Camp ป.6
ภาพบรรยากาศ ปีนัง English Camp ป.5
ภาพบรรยากาศ ปีนัง English Camp ป.4
ถุงยังชีพ ม.อ. พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารรสเด็ด “มัสมั่นไก่กระป๋อง”
“ข้าวผัดสุญญากาศ” ม.อ.แปรรูปอาหารช่วยผู้ประสบภัยฯ แก้หิว
ม.อ.ปลื้ม ครั้งแรกของไทย เจ้าภาพงาน นศ. เภสัชฯโลก
มารู้จักกับ “วิศวกรรมชีวการแพทย์” ม.อ.
รับสมัครนักเรียนสอบเข้า “ห้องเรียนวิทย์” รุ่น 5 วมว. มหิดลวิทย์ฯ
ม.อ.ตั้งโรงเรียนผลิตช่างทันตกรรม หวังแก้การขาดแคลนบุคลากร
คุณพ่อสองภาษาแนะ สอน Eng ให้ลูกอย่ามองข้าม "โฟนิกส์"
อนุบาลสาธิตกวาดแชมป์เสริมปัญญา ยกปัตตานี
วมว. สาธิตไม่พลิกโผ ตัวเต็งเข้าหมด เดชะฯ ยังนำเบญจมฯ ห่าง
เด็กประถมไทยสุดเจ๋ง! กวาด 27 เหรียญ สร้างประวัติศาสตร์ทำแต้มสูงสุดแข่งคณิต-วิทย์ฯ โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ศิษย์เก่าอนุบาลสาธิต ได้ทุน สวทช. จนจบปริญญาเอก
ผงะ! เด็ก ป.3 ทั้งประเทศอ่านไม่ออก 5 หมื่น เขียนไม่ได้เฉียดแสน
ม.อ.เลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพในเอเชีย
ชำแหละ “มหิดลวิทยานุสรณ์” หลักสูตรเข้ม-เด็กเครียด จริงหรือ?
“มหิดล” แชมป์มหา'ลัยไทย 2 ปีซ้อน ขึ้นแท่นที่ 28 ของเอเซีย
เปิดใจเด็กเก่ง ตามดูสูตรเด็ดพิชิตคณะยอดฮิตแอดมิชชัน'53
เผยผลแอดมิชชัน เด็กเตรียมฯ ซิวท็อป 88.83 เปอร์เซ็นต์ เข้านิติศาสตร์ จุฬาฯ
เปิดช่องโหว่ "English Program" คิดให้หนัก! ก่อนส่งลูกเรียน
สสวท. ชวนน้อง ม.ต้น-ม.ปลาย แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติ
เจาะกระแส "สาธิตฟีเวอร์" ทำไมพ่อแม่นิยมให้ลูกเข้า "สาธิต"
พบสอบ O-NET เด็ก ป.6 ยังเดาพุ่ง สทศ.เล็งปรับคิดวิเคราะห์ขึ้น 50%
ผลสอบ มหิดลวิทย์ รอบแรก สวนกุหลาบแชมป์
สพฐ.เปิดแผนรับนักเรียนปีการศึกษา ’53 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
ผล วมว. รอบสองออกแล้ว สาธิตยังแชมป์ เดชะฯ จาก 24 เหลือแค่ 2
ม.อ. เปิด ศิลปศาสตร์ฯ จีนนานาชาติ ควบ 2 ปริญญา ไทย -จีน
นักวิจัย ม.อ.พบแคลเซียมในกะปิช่วยชะลอฟันสึกกร่อน
ทิศทางคณะรัฐศาสตร์ชายแดนใต้
เด็กไทยสุดเจ๋ง แชมป์โลก ยิงจรวดขวดน้ำ
ทุ่ม 600 ล้านผุด ‘ปัตตานีเพลส’ ย่าน มอ.ปัตตานี
ม.อ.ปัตตานี เตรียมพร้อม เปิดคณะพยาบาล ปี '54
สงขลาเตรียมเปิดด่านเข้ามาเลย์ใหม่พันล้าน 10 มค.นี้
"สิมิลัน"วันฟ้าทำปฏิกิริยาความงามกับน้ำ
ม.อ. หนุนการพัฒนามนุษย์ มอบทุน นศ.ภูฏานเรียน ป.โท
ด่วน!!! ผลสอบ วมว. รอบแรก สาธิตแชมป์ เดชะฯ รองแชมป์
“เกาะลันตา” ไข่มุกเม็ดใหม่ ทะเลอันดามัน
สตูลพบเม็ดเงินแหล่งใหม่เปิด “ถ้ำพญาบังสา”
บัณฑิต ม.นเรศวร เจ๋ง สอบปลัดอำเภอได้อันดับ 1 ของประเทศ
ประชาสัมพันธ์ไม่ถึง ... ห้อง วมว. สาธิตปัตตานี ยอดสมัครต่ำ
8 ภาษาอังกฤษ แบบผิดๆ ที่ฮิต ติดปากคนไทย
“วิวัฒน์” อันดับ 1 เนติฯ ของประเทศไทย
"โครงงานวิทย์" กระตุ้นต่อมความคิด สื่อสร้างสรรค์ของเด็กไทย
เปิดรับสมัครแล้ว!!! ห้อง วมว. ปี 53 สาธิตปัตตานี
ม.อ. ปัตตานี เชิญเลขาธิการอาเซียน เปิดงาน ม.อ.วิชาการ
เด็กไทยสร้างชื่ออีก! ซิว 1 ทอง 5 เงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก
เด็กไทยเจ๋ง!! คว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิก
เด็กไทยพิชิต 1 ทอง 3 เงิน ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
วิจัยชี้ “ครูสอนศีลธรรม” สอบตก เผยขาดความรู้-คร่ำครึทำเด็กไม่เชื่อ
มจพ.เฮลั่น คว้าแชมป์หุ่นยนต์กุ้ภัยระดับโลก 4 ปีซ้อน
ฉลอง 100 ปี วชิราวุธฯ “อีตัน เมืองไทย” ในสมัย ร.6
10 อันดับโรงเรียนน้ำใจงาม
3 คณะยอดฮิตแอดมิชชั่นปี 52
กราบ...แทบเท้าอาจารย์ใหญ่ เบื้องหลังความสำเร็จของแพทย์
จี้ก.ค.ศ.ร่างกฎเพิ่มเงินครูเท่าก.พ.ช่วยคนเงินเดือนตันได้ย้อนหลังด้วย
วิศวะชง ทปอ.ใช้ PAT คณิตคัดเด็กปี 54 แก้อ่อนเลข
รายชื่อ นร. ที่สอบ o-net คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา
ปธ.แอดมิชชัน ปี 53 เตรียมถกกระบวนการรับนักศึกษาเข้า ม.
พระนครเหนือ พร้อมลุยศึกหุ่นยนต์โลก
ผลสอบ GAT PAT ครั้งแรกคะแนนต่ำ
รร.จุฬาภรณ์ฯ เตรียมยกระดับเทียบ รร.มหิดลวิทย์ฯ
ม.มหิดล ชูงานวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
อาจารย์จุฬาฯ เผย นิสิตระบบแอดมิดชัน ไม่ผ่านโปร
ทึ่ง!! เด็ก 11 ขวบจบวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 4.00
ระบบแอดมิสชั่น : นวัตกรรมที่ล้มเหลว
"ปริญญาวิชาชีพกับปริญญาชีวิต"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร : 073-312216(สายตรง) , 073-313934 ต่อ 1695
แนะนำ ติชม ติดต่อ webmaster@anubansatit.com
Power by Makpiroon Corporation

www.facebook.com/anubansatit